Betingelser

Vilkår og medlemsbetingelserBetingelserne er gældende for medlemskab af Tennisakademiet og køb af træning på www.tennisakademiet.dk.


1. GENERELT

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab af Tennisakademiet. Dit medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, bedes du meddele dette til Tennisakademiet.

Ved oprettelsen af et medlemskab accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også Tennisakademiets almene regler om god opførsel og adfærd i forbindelse med træning på akademiet. Desuden accepterer du regler om datapolitik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser og Tennisakademiets aktiviteter pr. e-mail. 


2. INDMELDELSE & DATAOPBEVARING

Du kan oprette et medlemskab af Tennisakademiet, ved at melde dig ind online via www.tennisakademiet.dk. Dit medlemskab gælder i 12 måneder og er løbende og fortsætter indtil det opsiges efter pkt. 6.

For at blive medlem af Tennisakademiet skal du være fyldt 10 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab gennem en af dine forældre. Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne.

Vi ved indmeldelse oplyser du navn, cpr, adresse, telefonnr og mail. Under dit medlemskab har vi lov til at kontakte dig og har tilladelse til at oplyse dine data til de klubber, hvor vi træner. Efter endt medlemskab opbevarer vi din mail i 12 måneder og kan i denne periode kontakte dig for evt genindmeldelse. Herefter slettes alle dine data hos os. 


3. MEDLEMSKABER & KØB AF TRÆNING

Du køber medlemskab, der giver dig mulighed for at købe adgang til Tennisakademiets aktiviteter. På www.tennisakademiet.dk finder du program og priser. Du skal inden for dit medlemskab (12 måneder) deltage i minimum 4 aktiviteter.

Du køber medlemskab på www.tennisakademiet.dk.

Ved køb af træning på www.tennisakademiet.dk er din tilmelding bindende.

Når du træner på Tennisakademiet er du forpligtet til at spille i det tøj som akademiets sponsorer stiller til rådighed for medlemmerne. Som medlem giver du Tennisakademiet tilladelse til at bruge billeder fra træning og aktiviteter på Tennisakademiet på hjemmeside, Sociale medier og anden markedsføring af Tennisakademiet.

I tilfælde af at træningen aflyses grundet force majeur, dvs ting som Tennisakademiet ikke er herre over, ydes der ikke kompensation for købt træning. Såfremt udendørstræning ikke kan gennemføres pga. vejret forsøger vi at spille indendørs, men der er igen garanti for at det kan lade sig gøre.

Såfremt træning annuleres af grunde der skyldes Tennisakademiet tilbydes der erstatsningstræning.

 

4. TILMELDING OG AFMELDING AF AKTIVITETER

Med et medlemskab af Tennisakademiet kan du tilmelde dig til træningsaktiviteter på www.tennisakademiet.dk.

 

5. BETALING

Ved køb af medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Ved oprettelsen betales et oprettelsesgebyr. Medlemskab skal betales inden man kan tilmelde sig akademiets aktiviteter. Betaling af træningsaktiviteter sker forud og skal være betalt inden træningen begynder.

 

6. OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af Tennisakademiet ved skriftlig henvendelse. Opsigelsen skal ske senest 30 dage før medlemskabet udløber.

 

7. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter Tennisakademiet. Tennisakademiet tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

 

8. VÆRDIGENSTANDE

Tennisakademiet anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares forsvarligt under træning. Tennisakademiet bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

 

9. LOVVALG OG VÆRNETING

Alle køb omfattet af disse medlemsbetingelser er underlagt dansk ret, dog ikke CISG (Den Internationale Købelov), medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Eventuelle uenigheder, som ikke kan afgøres i mindelighed, afgøres af de danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.


Med køb af medlemskab accepterer du disse medlemsbetingelser. 


Tennisakademiet

april 2021